My To World

Windows 10 UWP Dosya Gezgini Nedir?

Windows 10 UWP Dosya Gezgini Nedir?

Windows 10 UWP Dosya Gezgini Nedir? Microsoft kullanıcılarına yeni özellikler sunmak ve Windows sürümünde hata var ise düzeltmek için sürekli geliştirmeler yapmaktadır. Daha sonrada kullanıcılarına yeni sürüm veya güncelleme ile sunmaktadır.

Microsoft yıllardır kullanılmakta olan dosya gezginini Windows 8.1’den sonra geliştirip daha modern bir hale getirmeye karar vermiştir. Windows 8.1 sonrası geliştirmeye başladığı dosya gezgini UWP Dosya Gezgini olarak adlandırılmıştır ve geliştirilmesine halen devam edilmektedir.

UWP Dosya Gezgini Nedir?

UWP (Universal Windows Platform) Türkçe anlamı Evrensel Windows Platformu olan yeni dosya gezgini isminden de anlaşıldığı üzere tüm Windows Platformlarında çalışması amaçlanan tek tip dosya sistemidir.

Konuyu biraz daha açmak gerekirse Windows çalıştıran bilgisayar, tablet, telefon, xbox, surface hub vb. tüm cihazlarda aynı dosya sisteminin kullanılması amaçlanmaktadır.

UWP Dosya Gezgini Windows 10 Creators güncellemesi (1703) ile gizli bir güncelleme olarak Windows’a eklenmektedir. Windows güncellemesi (1903) ile yeni özellikler eklenmiştir.

UWP dosya gezgininin yakın bir gelecekte klasik dosya gezginin yerini alması beklenilmektedir. Bilgisayarınızda UWP dosya gezginini çalıştırmak ve incelemek için aşağıdaki yönergeleri incelemeniz yeterli olacaktır.

Windows 10 UWP Dosya Gezgini Nasıl Çalıştırılır?

Bilgisayarınızda UWP dosya gezginini masaüstünde kısayol oluşturarak, çalıştır komut satırından, dosya gezgini adres satırından, komut isteminden (CMD) veya PowerShell uygulamasından çalıştırabilirsiniz.

Yöntem 1/5

Masaüstünde boş bir alanda Mouse ile sağ tuş yapın. Açılan listeden Yeni’yi seçin ve ardından Kısayol seçeneğine tıklayın.

Konum kutusuna aşağıdaki komut satırını kopyalayıp yapıştırın.

explorer.exe shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Kısayol için istediğiniz bir ad yazıp Son düğmesine tıklayın.

Masaüstünde yeni oluşan kısayola çift tıklayıp UWP dosya gezginini açabilirsiniz.

UWP dosya sistemi açıldığında görüntü ve simge yerleşimlerinin dokunmatik ekranlardaki ile benzerliğini görebilirsiniz.

UWP dosya gezginini alt menüsünü kullanarak

  1. Dosya özelliklerine bakabilirsiniz.
  2. Açık olan dosya gezgininde tüm dosyaları seç yapabilirsiniz. Toplu dosya silme, kopyalama veya taşımada kullanabilirsiniz.
  3. Seç düğmesine tıkladığınızda dosya simgelerinin yanında seçim kutusu açılacaktır. Seçtiğiniz kutucukları kopyalamanızı, taşımanızı veya silmenizi sağlar.
  4. Simgeler düğmesine tıkladığınızda öğelerin görünümünü değiştirir.
  5. Yeni dosya oluşturabilirsiniz.
  6. Dosyaların yerini değiştirebilirsiniz.
  7. Dosyaları birleştirebilirsiniz.

Üst menüde kalem simgesine tıkladığınızda, adres satırı açılır burada açmak istediğiniz dosyanın veya uygulamanın yolunu yazıp açabilirsiniz.

Yöntem 2/5

Bu yöntemde çalıştır komut satırından UWP dosya sistemini açabilirsiniz. Bunun için;

Çalıştır komut satırına daha önce vermiş olduğumuz aşağıdaki komutu kopyalayıp komut satırına yapıştırın. Tamam düğmesine veya Enter tuşuna bastığınızda UWP dosya gezgini açılacaktır.

explorer.exe shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Yöntem 3/5

Bu yöntemde dosya gezgini adres satırına, UWP dosya gezgini komutunu yazarak açabilirsiniz. Bunun için;

Klasik dosya gezgini adres adres satırına daha önce paylaşmış olduğumuz aşağıdaki komutu yazıp Enter tuşuna bastığınızda, UWP dosya gezgini açılacaktır.

explorer.exe shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App
Yöntem 4/5

Bu yöntemde komut istemine (CMD) UWP dosya sistemi komutunu yazıp çalıştırabilirsiniz. Bunun için;

Başlat menüsüne veya arama çubuğuna komut istemi veya CMD yazıp, komut istemini çalıştırın. Komut istemine daha öncede paylaşmış olduğumuz aşağıdaki komutu kopyalayıp yapıştırın UWP dosya sistemi açılacaktır.

explorer.exe shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App
Yöntem 5/5

Bu yöntemde PowerShell uygulamasına UWP dosya sistemi komutunu yazıp çalıştırabilirsiniz. Bunun için;

Başlat menüsüne veya arama çubuğuna PowerShell yazıp uygulamayı açın, ardından aşağıda daha önce paylaşmış olduğumuz komutu kopyalayıp yapıştırın UWP dosya gezgini açılacaktır.

explorer.exe shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Not: UWP dosya sistemini sık kullanıp incelemek isterseniz birinci yöntemi kullanmanız daha iyi olacaktır. Diğer yöntemlerde UWP dosya sistemini her açmak istediğinizde komutu kopyalayıp yapıştırmanız gerekmektedir.

Exit mobile version