Microsoft Word’de Cetvel Nasıl Kullanılır

Microsoft Word’de Cetvel Nasıl Kullanılır

Microsoft Word’de Cetvel Nasıl Kullanılır. Word Cetveli ile sayfanızın kenar boşluklarını ve paragrafların girintilerini kontrol edebilirsiniz. Metinleri, paragrafları, görüntüleri ve diğer içeriklerin hepsini kolaylıkla hizalayabilirsiniz. Belgelerinizdeki sekme duraklarını cetveller ile görüp ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tablo kenarlıklarını ve nesneleri hizalayabilirsiniz. Belgelerinizi yazdıracağınız sırada cetvel ile belgeden taşan veya istediğiniz hizaya uymayan alanı düzeltip yazdırabilirsiniz.

Cetveller kullandığınız office sürümüne bağlı varsayılan olarak açılmayabilir. Bu durumda cetveli kullanmak için menüden etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bu makalede Microsoft Word 2016’ya göre cetveli açma ve kullanımı ile ilgili örnekler sunacağız.

Word’de Cetvel Açma

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 1

Word sayfanız açıldığında Resim 1’deki gibi ise cetveli açmak için Menü şeridinde Görünüm sekmesine tıklayın.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 2

Görünüm sekmesi açıldığında Cetvel’in yanındaki kutucuğu işaretleyin.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 3

Sayfanızın üst bölümünde yatay, sol bölümünde dikey cetvelin açıldığını görebilirsiniz.

Not: Yatay ve diket cetvellerinin her ikisininde görünmesi için sayfa görünümünün Yazdırma Düzeninde olması gerekmektedir. Sayfa görünümü Web görünümünde ise sadece yatay cetvel görtülenir. Eğer sayfa görünümünüz Okuma Modunda ise her iki cetvelde görüntülenmez.

Sekme Duraklarını Ayarlama

Sekme türleri ve ayarları aşağıdakiler gibidir.

Sol SekmelerMetin çizgisinin sol konumunu ayarlar. Yazı yazdıkça metin sağa doğru ilerlemeye başlar.
Orta SekmelerMetin çizgisinin orta konumunu ayarlar. Yazı yazdıkça metin orta konuma göre kenidini ayralamaya başlar.
Sağ SekmelerMetin çizgisinin sağ konumum ayarlar. Yazı yazdıkça metin sola doğru ilerlemeye başlar.
Ondalık SekmelerSayıların veya metnin konumunu ondalık virgüle göre ayarlar. Basamak sayısına bakılmaksızın, ondalık virgül hep aynı konumda kalır.
Çubuk SekmeMetni konumlandırmaz. Bunun yerine eknelildiği her konumda dikeybir çizgi oluşturur. Sayfalarınızı yazdırmadan önce çubuk sekmeleri temizlemezseniz dikey çzigiler yazdırılır.
Word’de Girinti Kullanımı
Sol Girinti

Paragrafın sol tarafının konumunu ayarlar.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 4

Sol girintiyi ayarlamak için paragrafı yada metni seçin. Ardından;

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 5

Cetvelin sol tarafındaki işaretçinin altındaki kare işaretçiyi paragrafınızın sol tarafından istediğiniz yere sürükleyin. Resim 5’te gördüğünüz gibi işaretçiyi sağa doğru kaydırdığımda seçtiğim paragrafı sol girintiden 1 santim uzaklaştırdım.

İlk Satır Girintisi

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 6

İlk satır girintisi oluşturmak istediğiniz Word belgenizi açın. Ardından cetvelin sol tarafında üsttelki üçgen işaretleyici sağa doğru kaydırın.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 7

Resim 7’deki gibi üçgen işaretçiyi sağa kaydırdığınızda ilk satır girintisini oluşturabilirsiniz.

Asılı Satır Girinti

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 8

Asılı girinti oluşturdunuzda paragrafın ilk satırı hariç diğer satırları daha girintili bir hale gelir. Word sayfanızı açın ve asılı girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı seçin.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 9

Resim 9’da gördüğünüz gibi cetvelin sol tarfındaki alttaki üçgen işaretleyici metnin sağına doğru kaydırdığımda asılı girinti oluşmaktadır.

Sağ Girinti

Paragrafın sağ tarafının konumunu ayarlar.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 10

Sağ girintisini ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin ve cetvelin sağ tarafındaki üçgen işaretleyeci istediğiniz yere doğru kaydırın.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 11

Resim 11’de gördüğünüz gibi işaretçiyi sola doğru kaydırdığımda sağ girinti oluşmaktadır.

Sayfa Yapısı Penceresini Kullanma

Cetvelde, işaretleyicilerin dışında kalan alan gri renkte gözükmektedir. Bu gri alanlardan herhangi birine mouse ile çift tıkladığınızda sayfa yapısı penceresini kısayoldan açmış olursunuz.

Resim 12

Sayfanızda cetvel işaretçisinin dışında kalan gri alanda mouse ile çift tıklayın.

microsoft-wordde-cetvel-kullanimi
Resim 13

Sayfa yapısı penceresi açıldığında sayfa ayarlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kenar boşlukları sekmesinde sayfanızın kenar boşluklarını, sayfa yönünü gibi ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca önizleme bölümünde yaptığınız ayarları anında görebilirsiniz.

Resim 14

Sayfa yapısı penceresinde Kağıt menüsünde ise kağıt boyutunu, kağıdın yazdırılacağı kaynağı ve daha detaylı yazdırma ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca önizleme bölümünde yaptığınız ayarları anında görebilirsiniz.

Resim 15

Sayfa yapısı penceresinde Düzen menüsünde ise sayfa başlangıç ayarlarını, üst ve alt bilgi ayarlarını, sayfa hizalamasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca önizleme bölümünde yaptığınız ayarları anında görebilirsiniz.

İlgili makaleler;

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*