SQL Nedir?

SQL Nedir?

SQL Nedir? SQL, veritabanlarına erişmek, tasarlamak, işlemek ve yönetmek  için kullanılan standart bir dildir. SQL bir dildir, fakat programlama dili değildir. SQL, herhangi bir veri tabanında kullanılan alt bir dildir. SQL standartları ilk olarak IBM firmasında yapılan çalışmalar ile belirlenmiş ve daha sonraki yıllarda ISO ve ardından ANSI tarafından standart olarak kabul edilmiştir.

SQL’ de Neler Yapılabilir?

SQL ile yapılabilecek birkaç işlem ve özellikler;

 • SQL veritabanı içerisinde bulunan verileri alabilir.
 • SQL veritabanı içerisine kayıt ekleyebilir.
 • SQL veritabanı içerisindeki verileri güncelleme yapabilir.
 • SQL veritabanı içerisindeki verileri silebilir. 
 • SQL yeni veritabanları oluşturabilir.
 • SQL veritabanlarında karşı sorgu yürütebilir.
 • SQL veritabanlarında yeni tablolar oluşturabilir.
 • SQL veritabanlarında saklı yordamlar oluşturabilir.
 • SQL veritabanlarında görünümler oluşturabilir.
 • SQL tablolar, prosedürler ve görünümler üzerinde izinler ayarlayabilir.

SQL Dilini Kullanan Veritabanı Programları

SQL dili standartları sınırlı bir dil olduğu için üzerinde çeşitli iyileştirmeler ve eklentiler yapılmasıyla bir çok veri tabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir.Veritabanı yönetim sistemleri sayesinde SQL’ deki eksikler giderilmiştir. Veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan komutlar birbirlerine çok yakındır, özellikle T-SQL ile Oracle PL/SQL birçok ortak noktaları vardır.Veritabanı programları tüm uygulamalarda SQL kullanımı esas almışlar ve  SQL’ in yapısını değiştirmemişlerdir, ayrıca sadece SQL komutları kullanılabilmektedir.  SQL dilini kullanan veritabanı programları;

 • MySQL
 • Mssql
 • Microsoft SQL Server
 • T-SQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Access
 • Progress
 • Firebird
 • IBM DB2
 • IBM Inform

Veritabanı yönetim programlarının temelini RDBMS (Türkçe; İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) oluşturmaktadır. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinde veriler, tablo adı verilen veritabanı nesnelerin de saklanır. Tablo, ilgili veri girişlerinin bir koleksiyonudur, sütunlardan ve satırlardan oluşur. Veritabanları içeriğinde çoğunlukla bir veya daha fazla tablo bulunmaktadır. Her tablo bir ad ile tanımlanır. Tablolar veri içeren kayıtları (satırları) içermektedir.

Veritabanı içerisinde gerçekleştirmek istenen eylemlerin çoğu SQL ifadeleriyle yapılmaktadır. SQL ifadelerinde anahtar kelimeler büyük / küçük harfe duyarlı değildir ve SQL anahtar kelimeler büyük veya küçük yazıldığında aynı işlemi yapacaktır.

Bazı veritabanı yönetim sistemleri, her SQL ifadesinin sonunda bir noktalı virgül gerektirir. Noktalı virgül, sunucuya yapılan aynı çağrıda birden fazla SQL ifadesinin yürütülebilmesine izin veren veritabanı sistemlerindeki her SQL ifadesini ayırmanın standart yoludur.

SQL veritabanlarında kullanılan ifadeler işlevlerine göre 3 gruba ayrılır;

 • DDL (Data Definition Language, Türkçe; Veri Tanımlama Dili)
 • DML (Data Manipulation Language, Türkçe; Veri İşleme Dili)
 • DCL (Data Control Language, Türkçe; Veri Kontrol Dili)

Bu ifadeler SQL dilinin sınırlı olması nedeni ile birçok VTYS sistemlerinin geliştirmesi ile ortaya çıkmıştır.

DDL (Data Definition Language, Türkçe; Veri Tanımlama Dili)

SQL içerisinde veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, kullanıcıların tanımladığı verileri oluşturma ve oluşturulan nesnelerin yapılandırılması için kullanılan komutları içermektedir.

Temel Veri Tanımlama Dili Komutları

 • Create : Nesne oluşturmak için kullanılmaktadır.
 • Alter : Nesne üzerinde değişiklik yapabilmek için kullanılmaktadır.
 • DROP : Nesneleri silmek için kullanılmaktadır.

DML (Data ManipulationLanguage, Türkçe; Veri İşleme Dili)

Veritabanı içeriğini oluşturan verileri seçmek, verileri değiştirmek (güncellemek), yeni veri oluşturmak veya verileri silmek için kullanılan komutları içermektedir.

Temel Veri İşleme Dili Komutları
 • Insert : Veritabanı içeriğine yeni veri eklemek için kullanılır.
 • Select : Veritabanı içerisindeki verileri seçmek için kullanılır.
 • Update: Mevcut veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak için kullanılır.
 • Delete : Veritabanı içerisinden veri silmek için kullanılır.
DCL (Data Control Language, Türkçe; Veri Kontrol Dili)

Veritabanı kullanıcılarının yetkilerini yapılandırmak için kullanılan komutları içermektedir. Kullanıcıların verilere erişimlerini yetkilendirme, rollerini değiştirme gibi düzenlemelerde kullanılır.

Temel Veri Kontrol Dili Komutları

 • DENY: Kullanıcılara verilere kullanım kısıtlaması uygulamak için kullanılır.
 • GRANT : Kullanıcıların verileri kullanabilmesi ve SQL’ de komut çalıştırabilmesi için izin vermekte kullanılır.
 • REVOKE : Kullanıcı yetki ayarlarını iptal etmek için kullanılır. Kullanıcıların kısıtlama ve izinlerini iptal eder.

Veri kontrol dili komutlarını kullanıcılara uygulayabilmek için; SQL server programında komutları yetkili grupta yer alan kullanıcılar uygulayabilir. Yetkili kullanıcı; dbcreator, db_owner, db_securityadmin veya sysadmin yetki gruplarından biri içerisinde yer almalıdır.

Bu makale SQL Nedir? hakkında bilgi vermek amaçlı düzenlenmiştir, diğer makalelerimiz de SQL yönetim programlarını ve kullanılan komutları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*